Sotka är en finländsk vikingatida båt

Olav Digre och hans mannar kom till Finland med båt, och en nästan äkta vikingabåt medverkar förstås också i Slaget vid Hirdal. Sotka från Sibbo gästar Ingå och Björkudden under Hirdalsföreställningarna 29-31.8.
 
Sotka är ett för vikingatiden typiskt skepp, vars förebild är den finska ”Uiskon”, och hon fick sin jungfrufärd den 22 maj 1999. Namnet hittades ur Kalevalas skapelseberättelse: Sotka. Som förebild för Sotka står det hittills enda i Finland gjorda vikingatida vrakfyndet, funnet år 1976 i Lapurisundet i Vironlahti, nära ryska gränsen.
Med stöd av Helsingfors kulturfond byggde föreningen Viikinkiajan Laiva ry med talkokraft en replik av ett äkta vikingatida skepp. Som utgångspunkt låg havsarkeolog Harry Alopaeus’ rekonstruktionsritningar. Traditionella arbetsmetoder och redskap togs i bruk. Även bortglömda metoder, som t.ex. användandet av färska plankor vid bordläggningen, återupplivades.
Målet var att bygga en fornfinsk havsseglare. Den vedertagna bilden av svenska vikingar som de enda österledsfararna, håller inte streck med under senare år gjorda arkeologiska fynd. Även den finländska fornkulturen grundade sig långt på sjöfart och handel. Österleden som kulturväg förenade Norden med Ryssland, Bysans och t.o.m. arabvärlden.
Sotka har vid det här laget ett försvarligt antal sjömil bakom sig, och har visat sig vara en ovanligt sjöduglig och användbar farkost. Hennes form och egenskaper visar att hennes optimala bruk högst antagligen har varit kusthandel som kanske sträckt sig ända till Aldeigjuborg (Staraja Ladoga) vid Ladoga. Då läget så krävt, har hon heller inte haft problem att anpassa sig för mera krigiska ändamål.
 

Sotka med besättning visar upp sig i Ingå småbåtshamn fredag 29.8 kl. 10-16, och på Björkudden i samband med Hirdalsföreställningarna.

Sotkas strategiska mått är: längd 12,5 m, bredd 3,1 m och djupgående 0,5 m.

Sotka ägs av föreningen Viikinkiajan Laiva ry.
Mer info på Sotkas hemsida

Viikinkiajan laiva Sotka

Viikinkiajalle tyypillinen laiva lipui Helsingin asukkaiden tietoisuuteen, kun sen keula kosketti Vuosaaren Kallahden vedenpintaa 22. toukokuuta 1999. Esihistorialliselle idäntienkulkijalle järjestettiin asianmukainen kaste- ja mereenlaskuseremonia. Nimi löytyi Kalevalan luomisrunosta: SOTKA.

Oletko nähnyt Sotkan purjehtimassa kesällä tai seurannut yhdistyksemme toimintaa erilaisissa tapahtumissa? Vai oletko muuten kiinnostunut historiasta tai purjehtimisesta ja kuulumisesta hyvään porukkaan? Tule mukaan! Emme vaadi purjehdustaitoa tai käsityöläisen pätevyyttä, pääasia on innostunut mieli ja halu päästä tekemään ja kokeilemaan - ja välillä vähän soutamaan.

Toimintamme painottuu kesään ja purjehdusaikaan. Talvisin Sotka on Sipoossa talviteloilla. Olemme myös pyrkineet vuosittain tekemään yhteisiä opintoretkiä erilaisiin kiinnostaviin kohteisiin kuten linnavuorille, museoihin jne.

Kesällä Sotka majailee Sipoon Karhusaaressa, josta lähdemme purjehduksille jos sää sallii ja väkeä on riittävästi. Teemme myös viikonloppureissuja, lähtö yleensä lauantaiaamuisin myötätuulen näyttämään suuntaan, yöpyminen saaressa ja paluu sunnuntai-iltana. Lisäksi osallistumme erilaisiin aikakautisiin markkinoihin tai meriaiheisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Purjehdus on kuitenkin pääasia, minne emme Sotkalla pääse, sinne emme mielellämme mene.

Lisätietoja: Sotkan kotisivut
 

Vikingar från Österbotten

Faravidin Sudet (Faravids vargar) heter en grupp som grundades 2005 i Ilmajokitrakten i  Österbotten. Inspirerad av britten David Holman har gruppen framförallt fördjupat sig i vikingatida stridskonst. Faravidin Sudet uppträdde på Medeltidsmarknaden vid Raseborg i år, och medverkar också två man stark – Mikael Ågren och Juha Lähdesmäki – i Slaget vid
Hirdal.

Mera info: