Nio talanger kan bli Stjärnskott

Nio unga musikaliska förmågor ställde upp i talangjakten Stjärnskottet Västnyland söndag 11.3.2012 på TryckeriTeatern i Karis.

De flesta av de deltagande är sångsolister eller duor, men också tre unga popgrupper har anmält sig. De allra flesta kommer från Ekenästrakten, men också en förmåga från Kimito är med.
De unga talangerna får uppträda med 1-3 låtar, högst 10 minuter. Efteråt får de uppbyggande kritik av en expertjury.
Uppträdandena sker inför publik, och publiken och juryn kommer tillsammans att rösta fram vem som blir årets Stjärnskott i Västnyland.

Det är första gången som Stjärnskottet ordnas regionalt i Västnyland, under 1990-talet ordnades talangjakten däremot som en tävling över hela Svenskfinland.
I år fungerar Stjärnskottet därtill som uttagning till det riksomfattande evenemanget Ung Kultur Sounds, deltagande grupper har möjlighet att kvalificera sig för Ung Kulturs huvudevenemang i Åbo 25-27.5.2012.

Stjärnskottet Västnyland ordnas söndag 11.3.2012 kl. 16.00 på TryckeriTeatern, Torggatan 1, Karis. Inträdet är gratis.

Arrangör för Stjärnskottet Västnyland är Västnyländska Ungdomsringen VNUR, i samarbete med Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Raseborgs stads kulturbyrå, och Ung Kultur. Stjärnskottet Västnyland genomförs med hjälp av stöd från Svenska Kulturfonden.

Deltagarna i Stjärnskottet Västnyland är:
10-15 år: Rebecca Björklund och Sanna Lindström, Lappvik, Jessica Shaw, Ekenäs, Linn Thomasson, Ekenäs, samt grupperna Guitar Heroes, Junkbox och The Unknown.
16-20 år: Susanna Lindholm, Kimito, Emma Rehn, Bromarv, Elin Sundström och Tinja Westerlund, Ekenäs.
 


 


STJÄRNSKOTTET KOMMER IGEN!

Under 1990-talet ordnade Finlands svenska ungdomsförbund FSU talangjakten Stjärnskottet, som bl.a. lockade fram talanger som Christa Siegfrids, Nina Lassander och André Linman (Sturm und Drang). Stjärnskottet ordnades senast 2001, och sedan dess har MGP eller Melodi Grand Prix tagit över.

När Stjärnskottet nu återuppstår i Västnyland handlar det framför allt om att lokala förmågor ska få en chans att komma fram. Målgruppen är framför allt högstadieungdomar, men i och med att Stjärnskottet Västnyland 2012 också fungerar som regional uttagning till det riksomfattande evenemanget Ung Kultur Sounds kommer man detta år att följa Ung Kulturs regler.

Stjärnskottet Västnyland kommer att ordnas på TryckeriTeatern i Karis söndag 11.3 kl. 16.00. Ursprungligen hade också lördag 10.3 reserverats, men på basen av de anmälningar som influtit per 1.3 ryms alla uppträdanden på en dag. Fler deltagande ryms dock ännu med, varför anmälningstiden har förlängts till onsdag 7.3.

Ung Kultur har i år musik som tema. Man kan delta i två ålderklasser: 10-15 år (födda 1997-2001) eller 16-20-åringar (födda 1992-1996). Deltagarna får uppträda med ett eller flera verk, på sammanlagt högst 10 minuter. Man kan delta i tre stilar: klassisk musik, folkmusik eller rytmmusik (t.ex. pop, rock, jazz, schlager, hiphop, reggae, dance).

Man få delta både enskilt och i grupp. En grupp består av minst tre personer (högst 1/3 av gruppmedlemmarna får avvika från åldersbegränsningen.

Varje framträdande kommer att bedömas av en sakkunnig jury, och man får sakligt och uppmuntrande omdöme efteråt.

De bästa framträdandena har möjlighet att kvalificera sig för Ung Kultur Sounds nationella musikevenemang i Åbo 25-27.5 2012. Dessutom har deltagande popgrupper en chans att kvalificera sig för att uppträda på Popkalaset i Ekenäs 9.6.2012.

Anmälningar till vnringen@surfnet.fi senast onsdag 7.3.2012 (obs förlängd anmälningstid!).Arrangör för Stjärnskottet Västnyland är Västnyländska Ungdomsringen VNUR,
i samarbete med Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Raseborgs stads kulturbyrå, och Ung Kultur. Stjärnskottet Västnyland genomförs med hjälp av stöd från Svenska Kulturfonden.

Läs mer om Ung Kultur Sounds här