Gamla Bastun i Ekenäs


Gamla Bastun har försiktigt renoverats i flera omgångar sedan VNUR flyttade in 1984. 

 

Västnyländska Ungdomsringen har tidigare haft sitt kansli i förenings- och kulturhuset Gamla Bastun i centrum av Ekenäs. Här fanns också VNUR:s och Raseborgs sommarteaters arkiv och ett mötesrum. I slutet av 2013 övergick Gamla Bastun igen i stadens ägo.

Ekenäs badinrättning, som huset hette från början,  byggdes 1903 som badhus för den ryska societeten, och fungerade sedan länge som Ekenäs stads allmänna bastu, till slutet av 1960-talet. Under 1970-talet verkade Skolteatern här (nu Unga Teatern).

1984 flyttade Ringen in i dethär charmiga men illa medfarna tegelhuset invid Stallörsparken och Stadsfjärden. Sedan hösten 1995 var huset i VNUR:s ägo, medan tomten arrenderades av Raseborgs stad.

Gamla Bastun var också hemvist för föreningar, hantverkare och kulturutövare. I huset verkade förutom Västnyländska Ungdomsringen: Raseborgs släkt- och bygdeforskare, Sjöscoutkåren Havsörnarna, Ekenäs segelsällskap och konsthantverkare Anna Wasko.


Gamla Bastun och Stallörsparkens badstrand i vinterskrud 2006.


Ett år tidigare, i januari 2005 piskade stormen upp havsvattnet
ända till Bastuns yttertrappa. 

 

En förödande eldsvåda i april 2009 förstörde husets tredje våning, innehållande en bostad, kontorsrum och Västnyländska Ungdomsringens teatergarderob. Också det centrala trapphusets översta del skadades häftigt. Dessutom fick några rum i husets andra och första våning små vattenskador. De över 3.000 plaggen i teatergarderoben blev dock endast sot- och rökskadade, och har nu efter tvätt kunnat föras till mer ändamålsenliga utrymmen i anslutning till TryckeriTeatern i Karis. Tegelväggarna är intakta, och en stor del av takstolarna kunde användas, men i övrigt är det mesta i tredje våningen nytt - plåttak, fönster, dörrar, toaletter, golv, isolering, och elektricitet. För återuppbyggnaden har Aktia Skadeförsäkring svarat, med DB-arkitekter som planerare och K. Jousmaa som huvudentreprenör.

I den f.d. klädgarderoben har nu Ekenäs segelsällskap flyttat in. Också bostaden, en etta med stadens bästa utsikt, har fått ny hyresgäst.

 

Raseborgs Sommarteater