Västnyländska Ungdomsringen rf (VNUR)

 

VNUR, eller i dagligt tal "Ungdomsringen", fungerar som regional samlings-, service- och intresseorganisation för svenskspråkiga ungdoms-, hembygds- och kulturorganisationer i Västnyland. Medlemskap erbjuds alla organisationer som uppfyller de stadgeenliga villkoren. VNUR är med sina 35 medlemsföreningar NSU:s största medlemsförbund. VNUR:s medlemsföreningar har ett flertal samlingshus som också går att hyra för möten, fester, kurser, kulturbegivenheter m.m. Kontaktuppgifter till medlemsföreningarna och deras samlingshus finns nedan på sidan.

MEDLEMSINFO utkommer varannan månad och skickas automatiskt till ordförande eller annan angiven kontaktperson inom föreningen. Vill du också ha medlemsinfot? Skicka din e-postadress till info@vnur.org så lägger vi med dig på maillistan.

Medlemsföreningar:

Karta över medlemsföreningarna hittar du här 

Arbetets Vänner i Ekenäs r.f.
Backgränd hbf

Barösunds uf

Degerby uf

Degerö Vänner

DUV i Västnyland

Ekenäs Teaterförening
Ekenäs konstförening

Ekenäs skärgårds hbf

Etnokult Kulturföreningen

Hangö svenska teaterförening

Hembygdens Väl i Bromarf

Hembygdens Vänner i Snappertuna

Ingå Ungdomsklubb

Karis uf

Karis östra uf

Lappvik uf

Norra Tenala hbf

Pojo uf

Prästkullanejdens hbf

Raseborgs medeltida sällskap RAMS

Raseborgs Teatersällskap
Sjundeå teaterförening
Sjöscoutkåren Havsörnarna

Skogby uf

Skärgårdens Vänner i Snappertuna

Svenska föreningen i Lojo

Tenala uf

Tvärminne uf och hf

Täkter uf

Täktom uf

UF Friska Viljor

Vistanäs hbf

Västnyländska kultursamfundet

Västra Sjundeå uf