Nätverksprojektet raseborg.org

Under hösten 2004 tog VNUR i samarbete med KNUF initiativ till Nätverksprojektet Raseborg.org. Projektets syfte att öka ungdomars delaktighet i Västnylands och Kyrkslätts ungdoms- och hembygdsföreningar och att förbättra deras möjligheter att utöva IT-relaterad fritidsverksamhet i glesbygden, att förbättra ungdoms- och hembygdsföreningarnas kontakter och synlighet genom att skapa en regional internetportal för ideella föreningar, samt att förnya och utveckla ungdoms- och hembygdsföreningarnas övergripande regionala kommunikation och organisation.

Som projektledare fungerar sedan augusti 2005 Daniel Karlsson. En styrgrupp för projektet tillsattes i september 2004. Projektet beräknas fortgå till hösten 2006. Projektet stöds av Södra Finlands länsstyrelse och Svenska kulturfonden. 

Det synligaste resultatet av projektet hittills är de tre nya websajter som öppnades i februari 2006:
- vnur.org som samlar alla VNUR:s 38 medlemsföreningar i Västnyland

- www.raseborg.org som ger information om Raseborg slott och Raseborgs Festspel

- www.tryckeriteatern.org som ger information om TryckeriTeatern i Karis

De tre sajterna är förverkligade med ett webbaserat publiceringsverktyg, som tillhandahålls av det finlandssvenska webhotellet Kulturhuset. Sajten www.raseborg.org har åstadkommits i samarbete med den regionala västnyländska portalen www.raseborg.fi och Sydweb. Alla tre sajter upprätthålls av VNUR, www.raseborg.org dock i samarbete med Raseborgs Gille och Raseborgs slotts ägare Museiverket.

Den egentliga föreningsportalen är www.vnur.org, där alla VNUR:s 38 medlemsföreningar så småningom kan bygga upp sina hemsidor. Nu pågår en intensiv inskolningsperiod, som förväntas leda till att minst ett tiotal medlemsföreningar publicerar sina egna sidor under våren 2006. Målet är att alla medlemsföreningar skall ha egna hemsidor inom år 2006. Inskolningen kombineras med besök hos föreningarna, under vilket det ges råd om hur föreningshusen kan förses med fasta dataförbindelser. Vid slutet av år 2005 hade endast tre medlemsföreningar kopplat in sina föreningshus på nätet, men antalet förväntas växa raskt under 2006. I februari 2006 hade 35 av 38 medlemsföreningar en e-postmottagare.

Projektet strävar till att uppmana föreningarna att engagera ungdomar för att bygga upp föreningens hemsidor och eget nätverk. En tanke är också att de klubbar som bildas ska kunna lära ut IT-kunskaper till äldre generationer.