Västnyländska Ungdomsringen har under åren tagit initiativ till en lång rad kulturprojekt, ibland helt på egen hand, ibland i samarbete med andra ideella organisationer. En del av dessa projekt lever idag sitt eget liv, som en del av VNUR:s ordinarie verksamhet eller helt självständigt.

Etnofestivalen Faces och Medeltiden på Raseborg är exempel på projekt som har initierats av VNUR, men som i dag drivs av självständiga föreningar, Etnokult och Raseborgs medeltida sällskap Rams. Båda dessa projekt kunde startas upp tack vare medel från bl.a. den lokala landsbygdsutvecklingsföreningen Pomoväst (EU Leader+).

I sidobalken finns de VNUR-projekt som var aktuella under 2007-2012.