Länkar till en del organisationer som VNUR samarbetar med:

 

Ungdomsföreningsrörelsens centralorganisation är Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU:s viktigaste uppgift är att bevaka ungdomsföreningarnas intressen och skapa förutsättningar för en dynamisk UF-verksamhet i Svenskfinland. FSU sköter om intressebevakning, information, service och rådgivning, nordiskt samarbete och internationell verksamhet och genomför större projekt.
Förbundet har fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund rf NSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund rf (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf och Ålands Ungdomsförbund rf samt en associerad medlem: Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS).   Finlands Svenska Ungdomsförbund är VNUR:s riksomfattande takorganisation.

Nylands Svenska Ungdomsförbund,
VNUR:s landskapsförbund.

Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund
KNUF


Esbobygdens Ungdomsförbund
EBUF
 

Västnyländsk info- och träffpunkt.

En portal med kalender för hela Svenskfinland.

 

Raseborgs stad

 

SydWeb Ab

 

 

SurfNet är en västnyländsk internetoperatör med egen portal.

 
POMOVÄST - regional utvecklingsförening inom EU Leader+
 
Scendraget - det mesta i artist och musikväg inom Nyland.
 

Produforum

 

Raseborgs Sommarteater