År 2008 har 1000 år förflutit sedan en finländsk ort omnämns i världslitteraturen, nämligen Herdalar i Snorresagan, vilket en del historieintresserade välvilligt tolkat som Hirdal i Ingå.

Med anledning av detta planeras en dramatisk framställning av slaget vid Hirdal, där den unge norske vikingen, Olav Haraldson, sedermera Olav den helige, drevs på flykten av invånarna vid Bålagårdssida (norra kusten av Finska viken, dvs Nyland).

Pjäsen Slaget vid Hirdal (Roligare när det händer) är skriven av författaren Mikaela Sundström, och tanken är att framföra skådespelet i regi av Sven Sid vid Björkudden i Ingå sista veckan i augusti 2008.

Den unge Olav drog ut i viking redan vid 12 års ålder.