År 2008 har 1000 år förflutit sedan en finländsk ort omnämns i världslitteraturen, nämligen Herdalar i Snorresagan, vilket en del historieintresserade välvilligt tolkat som Hirdal i Ingå.

Med anledning av detta planeras en dramatisk framställning av slaget vid Hirdal, där den unge norske vikingen, Olav Haraldson, sedermera Olav den helige, drevs på flykten av invånarna vid Bålagårdssida (norra kusten av Finska viken, dvs Nyland).

Pjäsen Slaget vid Hirdal (Roligare när det händer) är skriven av författaren Mikaela Sundström, till musik av Matti Kontio, och skådespelet framförs i regi av Sven Sid vid Björkudden i Ingå sista veckoslutet i augusti 2008.

Den unge Olav drog ut i viking redan vid 12 års ålder.

Legenden i korthet
Det hände sig alltså för tusen år sedan, närmare bestämt år 1008 att den unge Olav på ett av sina härjetåg landsteg i Herdalar (kanske Hirdal i Fagervik, Ingå), med avsikt att röva byn på dess rikedomar. Hirdalborna blev dock förvarnade (historien förtäljer inte av vem och hur) om Olavs framfart, byn tömdes och byborna lade sig i bakhåll i skogen. När Olav retirerade från den tomma byn anföll Hirdalborna och många av Olavs män gick förlorade när de flydde till sina skepp. Hirdalborna var dessutom trollkunniga och när Olav och hans män nådde sina skepp blev det ett enormt oväder med ovanligt svår sjö och Olav fann för gott att segla ifrån denna farliga landsända.

Detta hände i Olavs häftiga ungdom, innan han blev kung Olav den helige, kristendomens införare i Norden. Olav blev några hundra år efter sin död föremål för en utbredd helgonkult, också i Finland har flera medeltida kyrkor (t.ex. Tenala) helgats till S:t Olof, som han kallas på svenska. Han är också riddarnas skyddshelgon, vilket gav Erik Axelsson Tott anledning att namnge Olofsborg i Nyslott efter honom.

Projektet får sin början
År 2008 har det gått 1000 år sedan ovanstående, hur mycket exakt historisk fakta som ligger bakom berättelserna vet ingen, men som legend är historien om Olafs strandhugg  fascinerande. År 2005 på våren initierade några entusiaster från Ingå, bl.a. Bjarne Bäck från Hirdal (bildkonstlärare på VNF) och Gustaf Sundman från Barösund (amatörhistoriker med enormt urklippsverk om trakten) det förestående 1000-års kalaset. De kontaktade Ingå kommun och Regina Ekblom (kultursekreterare), Birgitta Johansson (bildningschef), Bjarne Bäck, Gustaf Sundman, Sven Sid (regissör och skådespelare vid Svenska Teatern i Helsingfors), Holger Wickström (Karis) och medeltidsentusiasten Daniel Kawecki samlades till möte kring Hirdallegenden och hur man eventuellt kunde uppmärksamma och fira 1000-års jubileet av slaget vid Hirdal. Det blev några möten till bl.a. med VNUR:s verksamhetsledare Jan Lindroos och Västra Nylands folkhögskola. Under mötena funderade man på vilka aktörer vi har här i Västnyland som kunde tänkas inspireras av ett dylikt projekt och tänkte då på bl.a. VNUR, Ingå kommun och Raseborgs medeltida sällskap RAMS. Innehållet skulle närmast vara en historisk dramatiserad kavalkad och en mängd vikinga/medeltidsevenemang, typ marknader, gästabud o.s.v.
Västnyländska Ungdomsringen VNUR åtog sig år 2006 huvudansvaret för projektet. Samarbetsparter är RAMS och Ingå kommun.


Finansiering och projektpersonal
VNUR lyckades ordna finansiering för 2007 från såväl Ingå sparbanksstiftelse (10.000 euro) och Svenska kulturfonden (24.000 euro), varför planeringen för spektaklet satt igång på allvar. Mer finansiering för 2008 erhölls sammanlagt 10.000 euro från samma bidragsgivare och Ingå kommun har förbundit sig att ställa i ordning Björkudden med bland annat en ny brygga så att ett vikingaskepp ska kunna lägga an där.


Projektgruppen besökte Björkudden i september 2007. Fr. h. Antti Soininen, Matti Kontio, Dan Idman, Regina Ekblom, Sven Sid och Ingå kommuns idrottssekreterare Arno Heinänen. Foto: Jan Lindroos

Som projektansvarig fungerar Dan Idman (VNUR:s ordförande och RAMS' vice ordf. och härold) och produktionsassistent Heidi Jousmaa (styrelsemedlem i bl.a. VNUR och RAMS). Tillsammans med kultursekreterare Regina Ekblom, författaren Mikaela Sundström och regissören Sven Sid bildade de kärnan i produktionsgruppen, som hösten 2007 utökades med kapellmästaren Antti Soininen (lärare vid Raseborgs musikinstitut) och tonsättaren Matti Kontio.

Sökandet efter intresserade samarbetspartners har inletts under hösten 2007, klart är att Ingåkörerna Degerby bortblandade kör samt Taborkören fått rollen som den mycket viktiga kören i dramat "Slaget vid Hirdal eller Roligare när det händer" som författaren Mikaela Sundström färdigställde i september 2007.

Skolorna i Ingå har också genom större och mindre projekt lagt in vikingateman i undervisningen, med benägen assistens av projektledarna Dan Idman och Heidi Jousmaa. Bl.a. runor, gudasagor, träsmide och handarbete påbörjades i några skolor under höstterminen 2007 och fortsatte i de flesta andra under vårterminen 2008.

Rollbesättningen skedde under vintern 2008. Samlingar för de medverkande har hållits på våren, men den huvudsakliga repetitionsperioden är juli och augusti. Åtminstone sex föreställningar av Slaget vid Hirdal planeras till sista veckan i augusti 2008 vid Björkudden i Ingå. Det hela inleds med en skolföreställning 28.8, egentlig premiär blir det 29.8 kl 19. Två föreställningar per dag kl 13 och 16 genomförs ännu på veckoslutet 30-31.8.
 

SLAGET VID HIRDAL: SPELPLAN OCH BILJETTER

OM PJÄSEN   ROLLER   BILDER   PROJEKT HIRDAL   SNORRE   HIRDALIN TAISTELU