VNUR:s vårmöte 29.3.2023

15.03.2023 kl. 15:57
Västnyländska Ungdomsringen rf:s vårmöte hålls 29.3.2023 kl.18.00 på TryckeriTeatern

Under vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Under mötet kungörs också Årets förening 2022. Vårmötet äger rum på TryckeriTeatern onsdagen den 29.3.2022 kl. 18.00. Anmäl ert deltagande till info@vnur.org

Varje medlemsförening har rätt att sända två befullmäktigade delegater till mötet, vardera med en röst. Övriga föreningsrepresentanter är också välkomna att delta i mötet, men har inte rösträtt. 

Vänligen skicka in era fullmakter per post eller inskannade per e-post i god tid innan mötet.

Varmt välkomna!