Västnyländska Ungdomsringen r.f anställer kanslisekreterare

15.05.2024 kl. 13:40
Vi söker fr.om september en kanslisekreterare med ansvar för föreningens administration och medlemsföreningsverksamhet. Som kanslisekreterare arbetar du i centrum av vår organisation.

Västnyländska ungdomsringen söker fr.om september en kanslisekreterare med ansvar för föreningens administration och medlemsföreningsverksamhet. Som kanslisekreterare arbetar du i centrum av vår organisation.

Du skulle handha det löpande kanslinära arbetet.  Vidare säkerställer du att våra arbetsformer och organisation är så effektiv som möjligt. Rollen innebär löpande dialog och samarbete med ett stort kontaktnät av både medarbetare, förtroendevalda och en rad olika externa intressentgrupper. Du rapporterar till, och arbetar nära, ordförande och styrelsen.
Arbetet är ett tätt samarbete med verksamhetsledaren.

 

Till dina arbetsuppgifter hör t.ex.

· Ansvarig för kansliets verksamhet och ekonomi. Det löpande administrativa arbetet i samarbete med övriga anställda
· Förbereda verksamhetsplaner och budgetar i samarbete med styrelsen. Samla information till dessa och sammanställa/koordinera
· Säkerställa genomförande och uppföljning av verksamhetsplan inkl. budget.
· Samla in information och sammanställa/koordinera verksamhetsberättelser.
· Utveckla samarbetsformer och organisationen.
· Stödja och utveckla kulturfrågor, tillgodose medlemsföreningarna med praktisk och administrativ service, hålla en öppen kontakt med fältet, erbjuda utbildningar mm.
· Sköta intern- och extern kommunikatio.
· Aktivera och assistera barn- och ungdomsverksamheten hos medlemsföreningarna.
· Ansvarar för externa kontakter med intressenter som tex. ungdomsorganisationer, politiker samt övriga beslutsfattare och myndigheter tillsammans med styrelsen.
· Söka understöd.
· Assistera projekt och produktioner i marknadsföringen.
· Assistera med biljettförsäljning under kansliets öppethållningstider.
· Assistera i mån av möjlighet med kansliuppgifter i olika projekt/produktioner.
· Aktivt deltaga i marknadsföringen av VNUR och all dess verksamhet.

 

Vi ser gärna att du har erfarenhet kring föreningsarbete och administration. Merkantil utbildning är ett plus! Du är bra på att organisera ditt arbete och har bra samarbetsförmåga.

 

Ansökningsanvisningar
Mera information kring tjänsten fås på numret 040-5467474 eller på mailadressen under.

Fritt formulerad ansökan med möjliga bilagor skickas till: heidi.jousmaa@gmail.com

Ansökningen är fortlöpande och tjänsten tillsätts genast då lämplig kandidat hittas!


Heidi Jousmaa,
Tel: +358405467474
heidi.jousmaa@gmail.com