Årets förening 2023!

31.01.2024 kl. 09:04
Västnyländska Ungdomsringen rf utser igen bland sina medlemsföreningar
ÅRETS FÖRENING 2023!

Känner du till en förening som skulle vara värd utmärkelsen? Tipsa oss per e-post! info(at)vnur.org Nominera fram till den 17.3.2024

Utmärkelsen delades ut för första gången år 2020 för verksamhet år 2019.

Kriterierna vi utgår från då Årets förening väljs är följande:

-Föreningen är en gammal förening som är på väg att åter starta upp verksamheten, eller en förening som annars genomgår en lyckad generationsväxling.

-Föreningen besitter bredd och variation och bedriver dessutom en mångsidig verksamhet, typ familjefester, riktade till alla åldrar.

-Föreningen lyckas fånga upp verksamhetsområdets tonåringar kring regelbunden och meningsfull sysselsättning.

-Föreningen satsar på aktiv och kontinuerlig medlemsvärvning.

-Föreningen samlar och aktiverar byns/stadsdelens invånare kring aktuella samhällsprojekt och lyckas på så vis förmedla hopp och framtidstro bland byns/stadsdelens invånare.

-Föreningen samarbetar med andra lokala och regionala ungdoms- och hembygdsaktörer kring kurser, tävlingar och programaftnar, av vilka aktiv medverkan i lokala och regionala hembygdsdagar kan nämnas som exempel på denna typ av fördjupat lokalt samarbete.

-Föreningen deltar aktivt i VNUR:s, NSU:s och FSU:s kurser, tävlingar och programmanifestationer, typ Raseborgs sommarteater, NSU-rock och Nyländsk Afton.

Såvida en förening uppfyller två eller tre av ovannämnda kriterier, ELLER har åstadkommit något speciellt berömvärt, är föreningen värd att betrakta som kandidat till utmärkelsen Årets västnyländska förening.

Mottagaren av utmärkelsen Årets förening utses av VNUR:s styrelse på basen av inkomna kandidatförslag. Skicka in ett fritt formulerat förslag med motivering på adressen info(at)vnur.org SENAST 17.3.2024. Obs, samma förening kan inte utses till vinnare genast därpå föjande år igen.

De nominerade kandidaterna kungörs i VNUR:s digitala kanaler. Årets förening 2023 offentliggörs och tilldelas ett pris på 1000 euro och diplom på VNUR:s vårmöte våren 2024.

 

Tidigare vinnare:

2019 Backgränd hembygdsförening

2020 Prästkulla hembygdsförening.

2021 Västnyländska Kultursamfundet

2022 DUV i Västnyland och Kimitonejden

2023