Höstmöte 18.11.2023

05.11.2023 kl. 09:17
Västnyländska Ungdomsringen rf:s höstmöte hålls lördagen den 18.11.2023 kl.14.00 i TryckeriTeatern.

Västnyländska Ungdomsringen rf:s HÖSTMÖTE hålls lördagen den 18.11.2023 kl. 14.00 i TryckeriTeatern i kulturhuset Fokus, Dalgatan 4, 1300 Karis.

Vänligen bekräfta deltagande på mötet senast 16.11.2023 till info@vnur.org eller 019-2415035. 

Varje medlemsförening har rätt att sända två befullmäktigade delegater till mötet, vardera med en röst. Övriga föreningsrepresentanter är också välkomna att delta i mötet, men har inte rösträtt.

 

Varmt välkomna!