DUV i Västnyland och Kimitonejden är Årets förening 2022!

30.03.2023 kl. 11:45
I samband med VNUR:s vårmöte den 29 mars 2023 utsågs DUV i Västnyland och Kimitonejden till Årets förening 2022

Det är bland medlemsföreningarna allting börjar. De utgör basen i Västnyländska Ungdomsringens verksamhet, och därför vill VNUR uppmärksamma deras ständiga ansträngningar i regionen.

I samband med VNUR:s vårmöte den 29 mars 2023 utsågs därför DUV i Västnyland och Kimitonejden till Årets förening 2022 och tilldelas en prissumma på 1000 euro. Det här var fjärde gången som utmärkelsen delades ut, och precis som året innan utsågs vinnaren av VNUR:s styrelse på basis av inkomna nomineringar. 

Motiveringen av VNUR:s styrelse lyder som följande:

DUV i Västnyland och Kimitonejden är en aktiv förening med ett brett verksamhetsfält. Föreningen bedriver en ytterst viktig samt inkluderande och mångsidig verksamhet.

          

 

Vi gratulerar även Tenala Uf och Degerby Uf som var de övriga nominerade. Båda föreningarna bedriver en aktiv och engagerande verksamhet!