Västnyländska Kultursamfundet är Årets förening 2021

01.04.2022 kl. 09:42
I samband med VNUR:s vårmöte den 25 mars 2022 utsågs Västnyländska Kultursamfundet till Årets förening 2021. Pojo Uf fick hedersomnämnande.

Det är bland medlemsföreningarna allting börjar. De utgör basen i Västnyländska Ungdomsringens verksamhet, och därför vill VNUR uppmärksamma deras ständiga ansträngningar i regionen.

I samband med VNUR:s vårmöte den 25 mars 2022 utsågs därför Västnyländska Kultursamfundet till Årets förening 2021 och tilldelas en prissumma på 1000 euro. Det här var tredje gången som utmärkelsen delades ut, och precis som året innan utsågs vinnaren av VNUR:s styrelse på basis av inkomna nomineringar. Styrelsen beslutade även att ge ett hedersomnämnade till Pojo Uf och en summa på 350 euro.

Västnyländska Kultursamfundet har en bred och gedigen verksamhet som vuxit sig större och starkare för varje år. Föreningen arrangerar evenemang ss. föreläsningar, författarträffar och sagostunder för barn. Tyngdpunkten i verksamheten är inom det litterära fältet och lokalhistorisk dokumentation.

          

Bild 1: Dikt- och pysselverkstad under Barnens och de ungas Bokkalas 2021. Foto: Fanni Sundell

Bild 2: Keramikworkshop i Fiskars 2022. Kulturbrickan-projektet (2020-2022) Foto: Christian Alfthan

 

Rollen som barnkulturcenter i Raseborg har stärkts genom att kulturrummet LillaLuckan Raseborg kunde öppnas i mars 2018 med kontinuerlig verksamhet för barn under 12 år. Genom Luckan-verksamheten tillhandahåller man information om kulturevenemang, biljettförmedling till evenemang både lokalt och nationellt, och inom barnkulturverksamheten producerar man kulturevenemang, utställningar, mötesplatser och olika verkstäder. Från 2022 är föreningen även medlem av Förbundet för Barnkulturcenter i Finland för att utvecklas som lokalt barnkulturcenter. 

De senaste åren har föreningen erhållit Leader/EU-medel för de fleråriga projekten Barnkulturkoordinator och Kunskapsapp (Quiz-appen Vevi). Under 2020 startade det nya EU-projektet Kulturbrickan. Projektet utvecklar tjänster inom kulturfostran och skapar en tjänsteplattform på webben. Målet är att göra tredje sektorns tjänster inom konst-, kultur-, kulturarvs- och miljöfostran tillgängliga för bildningssektorn i Hangö, Raseborg och Ingå samt sprida goda modeller. Projektet arbetar för en jämlik kulturfostran i västnyländska kultur- och lärmiljöer och synliggör utbudet av innehåll planerade för grundskola och småbarnspedagogik. En fortsättning på detta Kulturbrickan 2 erhöll även medel från UKM för att utveckla, testa och utvärdera fem nya konst- och kulturarvspedagogiska koncept riktade till grundskola och småbarnpedagogik i Västnyland. 

VNUR:s styrelse valde även att utdela detta år ett hedersomnämnande till Pojo Uf och en summa på 350 euro. Pojo Uf är en aktiv förening som fungerar på ideel basis. Föreningen värnar om traditionerna, men strävar samtidigt till att förnya sig och nå ut till flera t.ex genom aktivare marknadsföring av föreningshuset Högåsa. Föreningen har jobbat för att fräscha upp och förnya föreningshusets utrymmen. 

 

Vi gratulerar Västnyländska Kultursamfundet för titeln Årets förening 2021 och Pojo Uf för hedersomnämnandet!