VNUR:s vårmöte 25.3.2022

11.03.2022 kl. 15:33
Västnyländska Ungdomsringen rf:s vårmöte hålls 25.3.2022 kl.18.00 på TryckeriTeatern

Under vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Under mötet kungörs också Årets förening 2021*. Vårmötet äger rum på TryckeriTeatern fredagen den 25.3.2022 kl. 18.00. Anmäl ert deltagande till info@vnur.org

Varje medlemsförening har rätt att sända två befullmäktigade delegater till mötet, vardera med en röst. Övriga föreningsrepresentanter är också välkomna att delta i mötet, men har inte rösträtt. 

Vänligen skicka in era fullmakter per post eller inskannade per e-post i god tid innan mötet.

Varmt välkomna!