Årets förening 2021! Nominera fram till 20.3.2022!

06.02.2022 kl. 23:05
Västnyländska Ungdomsringen rf kommer bland sina medlemsföreningar att utse
ÅRETS FÖRENING 2021!

Känner du till en förening som skulle vara värd utmärkelsen? Tipsa oss per e-post! info(at)vnur.org

Utmärkelsen delades ut för första gången för år 2019 och tillföll då Backgränd hembygdsförening och 2020 Prästkulla hembygdsförening.

Kriterierna vi utgår från då Årets förening väljs är följande:

-Föreningen är en gammal förening som är på väg att åter starta upp verksamheten, eller en förening som annars genomgår en lyckad generationsväxling.

-Föreningen besitter bredd och variation och bedriver dessutom en mångsidig verksamhet, typ familjefester, riktade till alla åldrar.

-Föreningen lyckas fånga upp verksamhetsområdets tonåringar kring regelbunden och meningsfull sysselsättning.

-Föreningen satsar på aktiv och kontinuerlig medlemsvärvning.

-Föreningen samlar och aktiverar byns/stadsdelens invånare kring aktuella samhällsprojekt och lyckas på så vis förmedla hopp och framtidstro bland byns/stadsdelens invånare.

-Föreningen samarbetar med andra lokala och regionala ungdoms- och hembygdsaktörer kring kurser, tävlingar och programaftnar, av vilka aktiv medverkan i lokala och regionala hembygdsdagar kan nämnas som exempel på denna typ av fördjupat lokalt samarbete.

-Föreningen deltar aktivt i VNUR:s, NSU:s och FSU:s kurser, tävlingar och programmanifestationer, typ Raseborgs sommarteater, NSU-rock och Nyländsk Afton.

Såvida en förening uppfyller två eller tre av ovannämnda kriterier, ELLER har åstadkommit något speciellt berömvärt eller bestående, är föreningen värd att betrakta som kandidat till utmärkelsen Årets västnyländska förening.

Mottagaren av utmärkelsen Årets förening utses av VNUR:s styrelse på basen av inkomna kandidatförslag. Skicka in ett fritt formulerat förslag på adressen info(at)vnur.org SENAST 20.3.2022.

De nominerade kandidaterna kungörs i VNUR:s digitala kanaler. Årets förening 2021 offentliggörs och tilldelas ett pengapris och diplom på VNUR:s vårmöte våren 2022.