Västnyländska Ungdomsringens styrelse 2022

16.12.2021 kl. 12:35
Leif Wikström ny ordförande för VNUR r.f

Den nya styrelsen valdes på höstmötet som hölls i Svenska föreningen i Lojos föreningshus Åsvalla den 23.11.2021 då även verksamhetsplan och budget godkändes för det kommande året.

-2021 hade sina upp- och nedgångar. Vi är glada att vi kunde genomföra både Peter Pan på Raseborgs Sommarteater och Weekend i Paradiset på TryckeriTeatern som båda hade skjutits upp från 2020. Men fortfarande går kultur- och föreningsdeltagandet på sparlåga. Vi hoppas att läget så småningom börjar återgå till det normala så att alla som vill både kan och vågar delta i kultur- och föreningslivet igen, säger Wikström som i rollen som viceordförande för VNUR under 2021 även skött ordförandes uppgifter sedan augusti då den förra ordförande avgick.

-Vi ser positivt framåt och 2022 kommer att bli ett intensivt år med musikalen ”All shook up” på Raseborgs Sommarteater, aktivare medlemsföreningsverksamhet och sist men inte minst, i och med flytten av TryckeriTeatern och våra övriga utrymmen till Kulturhuset Fokus där vi nästa år lägger upp en egen produktion igen.”

Den nya styrelsen höll sitt konstituerande möte 14.12.2021 på TryckeriTeatern i Karis. Styrelsens uppsättning 2022 ser ut som följande:

Ordförande: Leif Wikström (Prästkulla Hbf)
Viceordförande: Heidi Jousmaa (Degerö Vänner i Snappertuna)

Sekreterare: Felix Lönnqvist (Skogby Uf)
Björn Sjögren (Vistnäs hembygdsförening)

Mari Pylväläinen (HV i Snappertuna)
Susanne Sere (Svenska föreningen i Lojo)

Jeanette Dönsberg-Friis (Pojo Uf)

Suppleanter:
Svante Lindholm (AV i Ekenäs)
Torolf Bäckman (Vistanäs hembygdsförening)

Verksamhetsledare Charlotta Eriksson (ekonomiansvarig/kassör i föreningen)

 

 

För mer info:

Leif Wikström 0400 473749