Höstmöte 23.11.2021

09.11.2021 kl. 12:47
Västnyländska Ungdomsringen rf:s höstmöte hålls tisdagen 23.11.2021 kl.18.00 på Åsvalla.

Västnyländska Ungdomsringen rf:s HÖSTMÖTE hålls tisdagen den 23.11.2021 kl. 18.00 på Svenska föreningen i Lojos föreningshus Åsvalla, Nummisvägen 39 08100 Lojo

Lediga platser finns inom styrelsen och vi önskar få med lite nya krafter. Vänligen bekräfta deltagande på mötet (och om du är intresserad av att gå med i styrelsen) senast 21.11 till info@vnur.org eller 019-2415035. 

Observera att det under mötet behandlas ansökan om mervärdesskatteplikt för VNUR.

Varje medlemsförening har rätt att sända två befullmäktigade delegater till mötet, vardera med en röst. Övriga föreningsrepresentanter är också välkomna att delta i mötet, men har inte rösträtt.

 

Varmt välkomna!