VNUR:s vårmöte 24.3.2021

10.03.2021 kl. 20:30
Västnyländska Ungdomsringen rf:s vårmöte hålls 24.3.2021 kl.18.00 på distans

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Under mötet kungörs också Årets förening 2020.Varje medlemsförening har rätt att sända två befullmäktigade delegater till mötet, vardera med en röst. Övriga föreningsrepresentanter är också välkomna att delta i mötet, men har inte rösträtt. Förhandsanmälan sker till info@vnur.org Fullmaktsblankett bör skickas in per post eller inskannade per e-post i god tid innan mötet.

En möteslänk skickas till de anmälda innan mötet.

Varmt välkomna!