Diplom för Årets förening 2019 med Raseborgs slottsruiner i bakgrunden

Årets förening 2020

14.01.2021 kl. 09:17
Västnyländska Ungdomsringen rf kommer bland sina 38 medlemsföreningar att utse

ÅRETS FÖRENING 2020!

Känner du till en förening som skulle vara värd utmärkelsen? Tipsa oss per e-post! info(at)vnur.org

Det gångna året har inte varit nådigt för föreningslivet. Men istället för att lamslås har många slängt sig kreativa för att upprätthålla någon sorts verksamhet eller gemenskap, och vi vill hylla de västnyländska hembygds- och kulturorganisationernas strävanden genom att bland våra medlemsföreningar utse

ÅRETS FÖRENING 2020

Utmärkelsen delades ut för första gången år 2019 och tillföll då Backgränd hembygdsförening.

Så hur väljs årets förening? Jo, kriterierna vi utgår från är följande:

  • Föreningen är en gammal förening som är på väg att åter starta upp verksamheten, eller en förening som annars genomgår en lyckad generationsväxling.
  • Föreningen besitter bredd och variation och bedriver dessutom en mångsidig verksamhet, typ familjefester, riktade till alla åldrar.
  • Föreningen lyckas fånga upp verksamhetsområdets tonåringar kring regelbunden och meningsfull sysselsättning.
  • Föreningen satsar på aktiv och kontinuerlig medlemsvärvning.
  • Föreningen samlar och aktiverar byns/stadsdelens invånare kring aktuella samhällsprojekt och lyckas på så vis förmedla hopp och framtidstro bland byns/stadsdelens invånare.
  • Föreningen samarbetar med andra lokala och regionala ungdoms- och hembygdsaktörer kring kurser, tävlingar och programaftnar, av vilka aktiv medverkan i lokala och regionala hembygdsdagar kan nämnas som exempel på denna typ av fördjupat lokalt samarbete.
  • Föreningen deltar aktivt i VNUR:s, NSU:s och FSU:s kurser, tävlingar och programmanifestationer, typ Raseborgs sommarteater, NSU-rock, Nyländks Afton och FSU:s MGP.
  • Såvida en förening uppfyller två eller tre av ovannämnda kriterier, ELLER har åstadkommit något speciellt berömvärt eller bestående, är föreningen värd att betrakta som kandidat till utmärkelsen Årets västnyländska förening.

Mottagaren av utmärkelsen Årets förening utses av VNUR:s styrelse på basen av inkomna kandidatförslag. Just du kan skicka in ett fritt formulerat förslag på adressen info(at)vnur.org!

De nominerade kandidaterna kungörs i VNUR:s digitala kanaler. Årets förening 2020 offentliggörs och tilldelas ett pris på VNUR:s vårmöte våren 2021.