Västnyländska Ungdomsringen har en ny styrelse

16.12.2019 kl. 10:49
Annika Gustafsson leder Västnyländska Ungdomsringen 2020

Gustafsson, som fungerat som vice ordförande, efterträder nu Henrik Wickström, som inte ställde upp för en ny mandatperiod. Föreningen tackar Wickström för den enorma insats han har gjort som ordförande, och samarbetet fortsätter i samband med skapandet av Nya Fokus och planerandet av TryckeriTeaterns verksamhet i huset.

I övrigt består styrelsen av ordinarie medlemmar Jenny Eliasson, Heidi Jousmaa, Leif Wikström, Patricia Korenius, Sara Wilson och Felix Lönnqvist. Som suppleanter fungerar sedan flera år Svante Lindholm och Ulf Heimberg, som är ny inom styrelsearbetet.

Ordförande och styrelsen valdes på höstmötet i Skogby 24.11. och även verksamhetsplan och budget godkändes för det kommande året.

Nya ordförande Annika Gustafsson kommenterar det kommande verksamhetsåret:
-Jag har suttit med i styrelsen i 3 år, men före det har jag varit med i verksamheten på ett eller annat sätt under många års tid. Jag ser framemot de spännande tider vi har framför oss med planeringen av Nya Fokus, huset som vi kommer vara del i.  Vi kommer att fortsätta med medlemsföreningsturnén som vi inledde i höstas och som visade sig vara ett lyckat koncept. Förra sommaren satsade vi på tillgängligheten på Raseborgs Sommarteater, detta kommer igen att vara en viktig punkt för oss, men vi satsar även inkommande år på hållbar utveckling både på Sommarteatern och på TryckeriTeatern. Utbudet och mängden evenemang på TryckeriTeatern har ökat avsevärt, i synnerhet för barn och unga, detta är något vi fortsättningsvis kommer att arbeta för.

Den nya styrelsen höll sitt konstituerande möte 15.12.2019 på TryckeriTeatern i Karis. Efter det konstituerande mötet ser styrelsens uppsättning ut så här:

Ordförande: Annika Gustafsson (RAMS, Raseborgs Medeltida Sällskap)
Vice Ordförande: Leif Wikström (Prästkulla Hbf)

Sekreterare: Felix Lönnquist (Skogby Uf)
Heidi Jousmaa (Degerö Vänner i Snappertuna)
Jenny Eliasson (Backgränd Hbf)
Patricia Korenius (AV i Ekenäs)
Sara Wilson (Backgränd Hbf)

Suppleanter:
Svante Lindholm (HV i Snappertuna)
Ulf Heimberg (Skogby Uf)

Verksamhetsledare Charlotta Eriksson (ekonomiansvarig/kassör i föreningen)

Annika Gustafsson ny ordförande för VNUR tillsammans med avgående ordförande Henrik Wickström under julgröten på TryckeriTeatern 15.12.2019.

 

För mer info:

Annika Gustafsson, ordförande, VNUR 040 7405923