Höstmöte 19.11.2019

05.11.2019 kl. 23:26
Västnyländska Ungdomsringen rf:s höstmöte 19.11.2019 kl.18.00 på Furuborg

Västnyländska Ungdomsringen rf:s HÖSTMÖTE hålls tisdagen den 19.11.2019 kl. 18.00 på Skogby UF:s föreningshus Furuborg, Anni Lillsundesväg 6, 10680 Skogby.

Ny styrelse för 2020 väljs på mötet. Vänligen bekräfta deltagande på mötet senast 15.11 till info@vnur.org eller 019-2415035. 

Varje medlemsförening har rätt att sända två befullmäktigade delegater till mötet, vardera med en röst. Övriga föreningsrepresentanter är också välkomna att delta i mötet, men har inte rösträtt.

 

Varmt välkomna!