Hygienpasskurs på Malmåsa 7.5.2019 kl. 18

18.04.2019 kl. 12:50
VNUR ordnar för sina medlemsföreningar en hygienpasskurs på Malmåsa tisdagen den 7.5 kl. 18-21.00

VNUR ordnar en hygienpasskurs (via Axxell) till ett subventionerat pris för
sina medlemsföreningar tisdagen den 7.5.2019 kl. 18-21.00 på Prästkullanejdens hembygdsförening r.f:s föreningshus Malmåsa. Pris per deltagare är 50 euro och det inkluderar kurs, tent, hygienpasskort och intyg. Anmäl er senast 26.4.2019 till oss på info@vnur.org eller via telefon 019 2415035.

OBS! Tentmaterialet kan beställas på svenska och finska.