Vårmöte 21.3 kl 18

07.03.2018 kl. 15:48
VNURs vårmöte hålls 21.3 kl 18 på TryckeriTeatern i Karis.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Hjärtligt välkommen!